Když uctíváme vlastní cestu, uctíváme sebe a uctíváme život.

 Obřad je závazek se samotným Bohem. Pokora je to, co Tě pojí s velkým Duchem. Ceremonie je vyjádřením úcty k sobě i k ostatním. Je to přijetí své životní cesty v odpuštění a lásce. Přechodové rituály nám pomáhají překonat důležité milníky našeho života. Jsou poděkováním za naší dosavadní cestu. Uvádějí do souladu měnící se životní cykly. Vedou nás ke svobodě. Kolik lásky je v nás a v našich rodinách, tolik lásky si ponesou naše děti do svých rodin. Krev je život, spojuje nás s historii našich předků. Uctít své kořeny a naše linie je základ poctivého, naplněného života na Zemi.

OČISTNÝ RITUÁL

Rituál, který očistí jemně hmotné tělo. Naladí celé tělo do povznášející lehkosti. Pomáhá spojit tělo a ducha, tím projasní a rozzáří celou bytost. Pevné, jasné a svěží kroky provází na další životní pouti. Otvírá nové životní cesty.

1 600,- / 85 minut

SPOJENÍ SE SVOJI LINIÍ ŽEN A MUŽŮ

Rituál, který jemně pohladí vnitřní dítě. Napojí ženu na zdroj svého rodu. Zároveň se spojí celá rodová linie a začne proudit energie, o kterou se žena může opřít a čerpat moudro již prožitého. Tím lépe pochopí své ne/dostatky v přítomnosti a lépe využije svého životního tvořivého potenciálu. Silné léčení přijetí, místa v životě.
2 500,- / 2 hod

MENARCHÉ

Rituál, který uctívá posvátnou krev. Krev je život. Spojuje nás s historií žen, zanechává v zemi genetickou informaci. Poděkování a požehnání tělu za dar plodnosti, vede k přijetí menstruační krve, to pomáhá k celkovému zdraví dívky. Předchází psychickým problémům spojeným s tématem sebepřijetí a sebelásky např. poruchy přijmu potravy. 

1 600,- / 2 hod

TANEC LUNY - DĚLOHA - CYKLY

Rituál, který ženu napojí na svůj měsíční cyklus. Pravidelné střídání měsíčních cyklů je pro nás ženy přirozené. Napojením a uctěním tohoto cyklu prohlubujeme moudrost a plodný, tvořivý potenciál naší dělohy. Posílení druhé čakry pomáhá v oblasti plodnosti a hojnosti. Pracuje se 4 archetypy žen: Panny, Matky, Čarodějky, Vědmy. Ty se spojují v nás v jednu celistvou bytost, která prochází svým portálem dělohy.   

1 600,- / 2 hod

SPOJENÍ MUŽE A ŽENY

Rituál, který žehná muži a ženě na společné cestě životem. Tímto láskyplným prožitkem, slibem si ukotvují svoji vůli zůstat s milovaným člověkem v dobrém i zlém. Čelit životním výzvám pospolu, být si oporou, být požehnaní hojností a láskou. Síla rituálu pomáhá překonávat těžší chvíle a podporuje soulad partnerů.

2 500,- / cca 3 hod

PŘEDPORODNÍ RITUÁL

Rituál, který posiluje a chrání sílu nového života. Požehnání miminku v bříšku. Pro nastávající maminky, posiluje odvahu, propojuje s miminkem, rozpouští pochybnosti. Umocňuje sílu a moudrost těla při zrození a rození nového života.  Pomáhá nadechnout život, kde je cítit smrt.
2 500,- / 3 hod

PLACENTOVÝ RITUÁL 9CH

Rituál, který posiluje naši výživu a propojení s naším stromem života. Placenta se snoubí s naší výživou a sílou jít za svým životním posláním a potenciálem. Přináší nám impuls vykročit a jít dál. Využití léčivého potenciálu mateční tinktury.

1 800,- / 2 hod

ULOŽENÍ PLACENTY DO ZEMĚ

Přináší hlubokou integraci poselství placenty do života dítěte. Stabilitu, zdraví a  jistotu. Vytvoří se posvátné místo k meditaci, spočinutí pro celou rodinu.

2 500,-

SERÁDA - RITUÁL ZAVÍRÁNÍ KOSTÍ

Rituál, který pomáhá uzavřít veliké životní předěly. Pracuje s energetickými zámky na těle. Pevným, laskavým objetím se v daných místech rozpouští usazené emoce. Celé tělo pak projde do velikého uvolnění a znovuzrození. Tento rituál má veliký přesah. Používá se především po ukončení šestinedělí, ale i při velikých životních předělech.

3 200,- / 3 hod / 1 pečující osoba
5 800,- / 4 hod / 2 pečující osoby 

ROZLOUČENÍ S NENAROZENÝM MIMINKEM

Rituál, kterým se rodiče loučí s nenarozeným děťátkem. Když je smrt přítomná, je třeba nadechnout se života.