DAR PLODNOSTI PRAMENÍ Z NAŠICH KOŘENŮ

PRO ŽENU

DAR PLODNOSTI - vstupní rozhovor, nastavení individuální terapie

 • pánevní dno, metoda 3x3 
 • Loona dance, měsíční cykly
 • výživa, byliny
 • prohřátí organismu, oheň do pánve, lávové kameny, baňky
 • rozproudění řeky života - masážní technika
 • bylinná napářka spojená s ohněm na hlavě
 • přechodové rituály
 • rebozo - otevření, zavření

1 600,- / 1,5 hod

PRO PARTNERSKÉ PÁRY

PARTNERSKÉ LADĚNÍ

 • ukotvení společného cíle
 • cvičení, tanec, relaxace
 • doteková terapie, vnímání hranic, respekt k sobě i druhému
 • tvoření časoprostoru pro miminko
 • prohloubení vzájemné důvěry
 • individuální zaměření na oblast, kterou daný pár potřebuje podpořit

1 600,- / 1,5 hod