Porodní přání - PŘEDSTAVY, REALITA

Při psaní svého porodního plánu nebo přání uvažte, čemu přikládáte důležitost (předešlé zkušenosti, náboženské přesvědčení atd.) a dle toho si ho sestavte na míru. Lékaři i ostatní personál v nemocnici přání čtou, jsou s ním seznámeni a opravdu jej respektují.  Porodní přání není v dnešní době přežitkem, ale stává se běžnou součástí v porodní praxi. Zároveň doporučuji konzultaci svého porodního plánu s porodní asistentkou nebo jinou pomáhající profesí ještě v těhotenství před  samotným porodem. Zodpovědnost za své tělo, a to jak nasloucháte jeho impulsům, jak následujete "porodní plynutí", nesete vy. Zodpovědnost za lékařské zákroky zase přítomný lékař (porodní asistentka...). Při porodu v nemocnici s ohledem na výše zmíněné, potřebuje lékař gynekolog údaje o postupu porodu. Ty zjistí např. měřením kardiotokografem CTG (C - kardio = srdeční činnost, T - toko = aktivita dělohy, G - graf = zápis snímače), který se běžně využívá v péči o těhotné a rodící ženy nebo vaginálním vyšetřením.

 Mise miminka je žít. 

Mise rodičů je mít otevřené srdce a náruč pro přicházející život.

Mise všech doprovázejících je vytvořit podmínky pro splnění mise miminka a rodičů se vší pokorou a vděčností.

Přeji všem jemnou, láskou vedenou cestu zrození.

PŘÍKLAD PORODNÍHO PŘÁNÍ

Jméno:

Doprovod: pokud je to manžel nebo partner uveďte jeho telefonní číslo

Průvodní slovo:

Např.: Vážený pane doktore, vážená paní doktorko, vážená paní porodní asistentko,

Porod vnímám jako velmi osobní a intimní záležitost. Moc bych si přála, aby proběhl v oboustranné přátelské atmosféře, co nejvíce spontánní a přirozenou cestou. Aby byl pokud možno minimálně narušován a byl mu ponechán přirozený průběh bez lékařských zásahů.Po narození miminka je pro nás velmi důležité navázat s ním nerušený, úzký fyzický kontakt.

Vaši porodnici jsme si vybrali, protože...

Tento porodní plán vyjadřuje mou volbu a přání, které mám pro narození našeho miminka v případě normálního porodu. Pokud nastane výjimečná situace, kdy toto přání nemůže být uskutečněno, prosím o vysvětlení mých možností.


I.doba porodní

- přeji si mít možnost jíst, pít a volně se pohybovat, volit si jakoukoli pozici a činnost během porodu

- ráda bych měla tiché prostředí s možností poslechu vlastní hudby a ztlumená světla (většinou v porodnicích bývá)

- nepřeji si vaginální vyšetření v průběhu porodu, pouze v naprosto nutném případadě

- nepřeji si preventivní zavedení nitrožilní kanyly (s tím jsem se v porodnicích, ve kterých jsem byla doprovázet, zatím nesetkala)

- provedení klystýru uvážím podle situace a po poradě s porodní asistentkou

- nepřeji si přítomnost cizích osob kromě ošetřujícího lékaře a porodní asistentky (doporučuji zmínit)

- preferuji alternativní metody úlevy. Místní spinální epidurální anestezii, ani jiné analgetika proti bolesti nenabízejte, v případě nutnosti si o ně sama požádám.

- Hamiltonův hmat, protržení blan plodových obalů, či jiné urychlování porodu (oxytocin), jen s mým souhlasem.

- nepřeji si nepřetržité napojení na pásy, pokud probíhá porod fyziologicky (pokud porod probíhá fyziologicky, trvá natočení monitoru cca 20 minut)

II. doba porodní

- přála bych si zvolit polohu, která bude vyhovovat mě i miminku pro tlačení včetně lehu na boku, podřepu, či pokleku na všech čtyřech

- přeji si, aby mi nebylo říkáno, kdy tlačit (zkušená porodní asistentka, či doprovod jemně mohou ženu navést, hlavně prvorodičky)

- přeji si, aby mi nebyla provedena epiziotomie (nastřihnutí hráze). Prosím o trpělivost a dostatek času popř. teplé obklady a podporu rukou, aby hráz měla možnost dostatečně povolit. Nástřih jen v nutném případě. (důležité)

- miminko hned po porodu položit na mé tělo  (bonding - bezprostřední navázání kontaktu mezi rodičem a dítětem, proces navázání vazby) (hodně důležitý bod!!!)

- je mi příjemné, aby světla byla ztlumena a byla klidná, tichá atmosféra, až se miminko narodí 

- přeji si nechat dotepat pupečník (hodně důležitý bod!!!)

III. doba porodní

- prosím o spontánní porod placenty, neurychlovat vypuzení placenty tlačením na dělohu, taháním za pupeční šňůru nebo podáním syntetického oxytocinu. Pokud bude syntetický oxytocin nutný sdělte mi to dopředu.  (u vícerodiček při urychlení dochází k velkému krvácení)

- přeji si, aby pupeční šňůra do porodu placenty nebyla zasvorkována a přestřižena (lotosový porod)

- placentu si přejeme odnést domů (dnes se již z placenty vyrábí kapsle, nebo homeopatika)

Po porodu dítěte (důležitý bod)

- miminko hned po porodu položit na mé tělo (bonding - bezprostřední navázání kontaktu mezi rodičem a dítětem, proces navázání vazby)

- 1-2 hodiny prosíme o tichou atmosféru, tlumená světla

- nezbytná ošetření miminka (APGAR score) provést na těle matky, až po vzájemném seznámení,případně pomoci s přiložením dítěte. Pokud by z nějakého důvodu nemohlo být dítě ošetřeno na těle matky, přejeme si, aby u vyšetření byl přítomen tatínek.

- prosím neodsávat miminko, pouze bude-li to nezbytně nutné

- miminko si přejeme pouze otřít, nemýt

- vitamín K podat v kapičkách, ne injekčně 


Na oddělení šestinedělí

- máme zájem o nadstandardní pokoj

- prosím, aby všechna vyšetření miminka probíhala v mé přítomnosti

- přeji si výhradně kojit, nepřikrmovat

- a prosím bez mého vědomí nedat dudlík

Děkujeme za respektování našich přání

Místo a datum:

Podpis:


Vyjádření otce dítěte:

Tento dokument reflektuje naše společná přání týkající se vedení porodu našeho dítěte - tj. jsem obeznámen a plně souhlasím s obsahem tohoto porodního přání.


Porodní plán převzal: