Já jsem

matkou 4 dětí. Bydlím v Podkrkonoší v Semilech. Učím se naslouchat svému srdci a svobodně plynout životem. Učím se být dobrým průvodcem pro své i ostatní děti a vnímat a pečovat o jejich jedinečnost. Mé klíčové slovo je zodpovědnost za tvoření svého života. Otáčím pozornost a úctu k sobě, ke svým potřebám tak, abych mohla zdravě dávat dál, nejen svým dětem a rodině, ale i ženám a mužům, kteří se mnou sdílejí, byť jen kousek mé cesty. Prostředkem ke komunikaci se sebou a svojí jedinečností je mi pohyb a pobyt v přírodě. Dýchám život tancem.

Tanec Loona Dance mi přinesl nové pohledy na mou intimní komunikaci se svým ženským tělem. Probudil tvořivou životní energii. Našel vnitřní ženu, tu ryzí. Našel vnitřního muže, toho pravého. Našel vnitřní dítě, to s lehkostí poskakující na louce plné rozkvetlých lučních květů. Našel ego, to které učí, učí, učí...žít v rovnováze a souladu s mojí jedinečností, přijmout se taková jaká jsem. Žít tady a teď. 

A pak po všech bouřích, nejistotách, rozcestích, boření vzdušných zámků a bloudění, pěkně v tichu přišlo ke mně mé poslání PORODNÍ BÁBY. Za to převeliké díky.


Přeji každé ženě radost z pohybu a spokojenost ve svém těle.