"Tanči něžně se svým jedinečným tělem. Na vlně svého dechu.  s kapičkami lásky v srdci, kreativní silou v luně a naplň ženský pohár sebeláskou." 

Jedná se o jednoduché mono pohyby pánví, které rozvíjí pravou hemisféru a tím nás uvádí do relaxace, klidu, k pozornosti do sebe a svého těla. To nám pomáhá vnímat sebe sama a své pocity. Během tančení se klade důraz na naši pánev a dělohu. Děloha je centrem ženské síly, tvořivosti a intuice.

Loona Dance není o technice, složitých pohybech ani choreografii, které je třeba se učit - u těchto tanců je pozornost zaměřena VEN (přemýšlíme, kdy udělat jaký krok nebo hodnotíme jak u toho vypadáme).

Při tančení Loona Dance je pozornost směřována DOVNITŘ. Loona Dance je především meditace, relaxace v pohybu a tanci. Učí nás zvnitření, posiluje kontakt se sebe samou. Je o mono pohybech, kdy se naopak soustředíme na to, co se děje uvnitř nás, na procítění energií, které v nás dřímají, pro kontakt se svým vnitřním světem.

Pomocí těchto jednoduchých pohybů dáváme prostor pravé hesmisféře - prožitkům, pocitům, vnímání, intuici, obrazům, kreativitě. Rozvinutí pravé hemisféry nám pomáhá rozvinout kreativitu, nastolit vnitřní rovnováhu nebo se plně uvolnit v sexualitě.

Tedy abychom měli obě hemisféry v rovnováze, rozvíjí se v tomto tanci více pravá hemisféra, kterou v dnešní uspěchané době přílíš nevyužíváme.

Když tančíme Loona Dance, tančíme...

TĚLEM

tělo používáme k pohybu

SRDCEM

srdcem cítíme co se v těle děje

MYSLÍ

myslí rozlišujeme pocity

...vědomý tanec.