Tanči s něžností se svým jedinečným tělem, na vlně svého dechu, s kapičkami lásky v srdci a kreativní sílou ve svém lůně.